Applied Science

Unleash potential
Contact us!

Applied Science; een brede studie op het snijvlak van chemie; natuurkunde; biologie en voeding.

Professionals met deze achtergrond dragen bij aan de ontwikkeling van gezondere voeding; betere medicijnen; slimmere materialen en schonere productieprocessen. Velen vinden de baan van hun dromen bij Chemploy