Process Safety

Unleash potential
Contact us!

Safety is #1 en ongevallen dienen altijd voorkomen te worden. Dat geldt in het bijzonder voor het soort ongevallen waarbij materiaal en/of energie vrijkomt die resulteren in beschadigingen van de installaties, lekkages of nog erger: doden en gewonden.

Wij kunnen vele redenen bedenken waardoor incidenten plaatsvinden zoals slechte kennis van het proces, onvoldoende training, technische defecten, menselijke fouten, onvoldoende kennis van de chemie (inclusief nevenreacties) of een combinatie hiervan. Vaak lukt het om de oorzaak achteraf vast te stellen. Wij kunnen dit ook vooraf doen waardoor (ernstige) ongevallen worden voorkomen.

Los van elke oorzaak geloven wij erin dat de kans op incidenten en ongelukken altijd tot een niveau verlaagd kan worden waardoor het risico acceptabel wordt. Hoe we dit doen? Door gebruik te maken van bewezen methoden in combinatie met een gestructureerde aanpak.

Wat doen we?

3 dingen:

 1. ontwikkelen van Proces/Technische veiligheid-managementsystemen;
 2. beoordelen en verbeteren van bestaande Process/Technische veiligheid-managementsystemen vanuit best practices, wettelijke vereisten en ervaringen uit de praktijk (die praktijkervaring; die hebben we ook);
 3. ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven die de performance van je installatie ten goede komen.

Hoe werken wij?

1. Het begint met jou.

Het betrekken van je team en de organisatie is de sleutel en daarvoor is een geschikt en ervaren team nodig. Hiervoor kunnen we zorgen. In het ideale geval bevat ieder team een professional die ruime en gedegen ervaring heeft met het betreffende proces. Waar vind je die? Bel ons!

2. Gedegen proceskennis & alle relevante informatie beschikbaar.

Voordat we kunnen beginnen met het identificeren van risico’s moeten we weten waar we mee te maken hebben. Welke materialen (en tussenproducten), technologie, apparatuur en processen worden toegepast?  Mis je informatie? Geen zorgen! We zijn er om je hiermee te helpen…

Voor geweldige beoordelingen is goede informatie nodig. Bovendien kunnen we ook helpen in het verbeteren van je process safety informatie vanuit je SDS, P&ID’s, operating envelopes en procesbeveiligingen. Wij werken met relevante design standaarden en normen zoals de PGS-, API- en ANSI richtlijnen en ook de vereisten in ASME, ISO en BRZO worden door ons ingezet. Verder volgen wij de Seveso III richtlijnen (zie onderstaand)

3. Process Safety Analyse

Wij beschikken over een ruime en complete toolbox die tot je beschikking staat om risico-evaluaties volgens diverse methoden uit te voeren. Welke methode werkt voor jou? Dat bespreken we graag.

Ons doel is om op een cyclische basis procesveiligheid te beoordelen, te borgen en te verbeteren in je fabrieken. Verder verzorgen wij zaken die je nodig hebt om te voldoen aan de geldende wet en regelgeving.

Onze medewerkers hebben ruime ervaring met diverse methoden, startend met een “what if” analyse tot aan de geavanceerdere methoden zoals

 • Hazard Identification (HAZID), Hazard and Operability Studies (HAZOP)
 • SAFOP/ elektrische HAZOP
 • LOPA Analyse (dmv PHA Works en PHA Pro)
 • Quantitative Risk Assessment (QRA), Fire Risk Assessment (FRA), 
 • Systems Assurance, Hazard Analysis HAZAN, Hazard Management and Closure
 • Human Factors Assessment 
 • FMEA
 • Beoordeling van je Safety Integrity Levels (SIL)
 • FMEA/ FMECA, 

Zodra de risico’s en mogelijke gevaren geïdentificeerd zijn ondersteunen we in de implementatie van maatregelen om deze risico’s te beheersen.

4. Werkprocedures

Degelijke werkprocedures met dito instructies zijn essentieel om veilig te produceren. Wij assisteren in het beoordelen en verbeteren van je Standard Operating Procedures (SOPs) en stroomlijnen deze om eventuele afwijkingen in je processen veilig en efficiënt te corrigeren

5. Opleiding & Training

Wij kunnen je operators en engineers trainen om risicobeoordelingen uit te voeren. Daarnaast bieden wij GAP-analyses om de training en opleidingsbehoeften van je personeel in kaart te brengen.

6. Pre start-up veiligheidsbeoordelingen.

Check, check & dubbelcheck. Voor zowel nieuwe installaties of bestaande installaties die zijn aangepast is een veiligheidsbeoordeling altijd nodig voordat opstart plaatsvindt. Wij zorgen voor robuuste opstart documentatie ten behoeve van commissioning en field punch activiteiten.

7. Integriteit & betrouwbaarheid

Wij willen je ervan verzekeren dat de mechanische integriteit van je componenten en onderdelen altijd overeenkomt met de gestelde eisen. Samen met partners kunnen wij inspecties organiseren voor diverse onderdelen van je proces zoals drukvaten, piping, overdruk- en ontluchting systemen, noodstopsystemen en control systemen. De juiste documentatie van dit alles? Dat verzorgen we ook! Bovendien kunnen wij je integriteitsprogramma ondersteunen door het uitvoeren van foutenboomanalyses en betrouwbaarheid blokdiagrammen 

8. MOC

We weten allemaal hoe belangrijk verbetering is. Zoals alles komen verbeteringen met voordelen maar ook compromissen. Wij helpen je om een robuust MOC systeem te ontwikkelen voor technische en organisatie wijzigingen die invloed kunnen hebben op de veiligheid, gezondheid en milieu (SHE & HSE)

9. Onderzoek bij incidenten en ongevallen

Essentieel onderdeel van veiligheid en risicobeheersing is een procedure die incidenten onderzoekt die hebben geleid tot (of hadden kunnen leiden tot) ongevallen. Wij onderzoeken incidenten op het vlak van procesveiligheid, productieverliezen en bijna ongevallen om oorzaken te achterhalen voor zaken die je productie kunnen bedreigen of die een bedreiging vormen voor de veiligheid en gezondheid van je medewerkers.

Wij maken gebruik van Tripod Beta, Taproot, RCAT en andere technieken om oorzaken te identificeren en herhaald falen te vermijden. Hierdoor dragen we bij aan een betrouwbare en winstgevende bedrijfsvoering.

Heeft er een incident plaatsgevonden? Waarschijnlijk is het zo dat een externe expert vaak meer ziet en de vinger op de zere plek durft te leggen. Wij zijn immers niet bang om onze baan te verliezen maar doen er  alles aan om te voorkomen dat een incident (opnieuw) plaats zal vinden

10. Compliance audits

Certificering is van belang om aan te tonen dat je aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet. Wij bieden GAP-analyses aan die helder maken waar je staat en die onderdeel uitmaken van je Tier 2 audit programma’s. Hulp nodig? Neem direct contact op.

Wil je graag meer informatie? Neem contact met ons op of kijk eens op de volgende sites

 1. https://osha.europa.eu
 2. https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html 
 3. https://www.aiche.org/ccps/resources/psid-process-safety-incident-database
 4. https://www.csb.gov/investigations/
 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
 6. https://brzoplus.nl