Process Control

Unleash potential
Contact us!

Processen op de gewenste condities laten draaien op een veilige en efficiënte wijze zonder afbreuk te doen aan productkwaliteit. Dat is ons doel. Wij zijn ervan overtuigd dat een juiste toepassing van procesbesturing je plant veiliger en winstgevender maakt.

Wij snappen dat installaties en processen complex zijn en ondanks de toegenomen rekenkracht die hoogwaardige metingen en besturingssystemen mogelijk maken blijft het een uitdaging.

In het ideale geval wordt de klus geklaard door professionals die een achtergrond in control engineering combineren met ruime ervaring in de procesindustrie. Dat zijn wij.

Hoe werken wij?

1. Verkrijgen van procesbegrip

Bij ons start een opdracht met inzicht, vooral het begrijpen van de procesdynamica, meestal vastgelegd in differentiaalvergelijkingen. Parameters die afwijken van de gewenste waarde leiden dan tot een situatie waarbij de afgeleide in de tijd niet nul is. Dat komt onder andere voor bij opstart en shutdowns, procesverstoringen en productwisselingen. Als je goed kijkt zie je zelfs afwijkingen onder normale condities, onder meer door variaties in de feed, flow en temperatuur. Komt erop neer dat enkel een begrip van de steady state onvoldoende is voor een goed control ontwerp. Van belang is een grondig begrip van je proces en hoe deze varieert onder invloed van verschillende parameters.

2. Definiëren van je systeem, opzetten van een control model

Zodra er voldoende procesbegrip aanwezig is kunnen we controlesystemen definiëren om de veranderingen in je proces in goede banen te leiden. Wij definiëren je systeem als een combinatie van componenten die samenwerken om een bepaald doel te halen. Anders dan bij chemische processen worden de vergelijkingen gedefinieerd door control inputs en outputs in plaats van materiaal input/output. Het control model wordt dan een set van vergelijkingen die het gedrag van het systeem voorspellen en die bepalen hoe er op veranderingen wordt gereageerd. Dat systeem wordt vervolgens onderverdeeld in een aantal subsystemen die met elkaar interacteren en ieder (sub)systeem heeft weer interactie met de omgeving richting 2 groepen van variabelen; input en output variabelen die veranderen over de tijd.

3. Implementatie van control loops & feedback

Controllers die we het meest gebruiken zijn PLC (Programmable Logic Controllers), DCS (Distributed Control Systems en SCADA (Supervisory Control and Data Acquisitie). Findamenteel in het controlesysteem is de control loop die 1 variabele controleert. Grotere systemen hebben vaak honderden of wel duizenden control loops. In complexe systemen, waarschijnlijk ook de jouwe, zijn deze loops verbonden waardoor de ene loop invloed heeft op de andere loop. Daarom passen we feedback controle systemen toe.

Na de definitie van je controlesysteem staat het feedback controle systeem centraal in de geautomatiseerde systemen die je proces monitoren en die indien nodig, de nodige variabelen bijstellen om je proces weer in de gewenste conditie te laten komen. Feedback wordt gerealiseerd door twee of meerdere systemen met elkaar te koppelen zodat ieder systeem de andere beïnvloedt. Het gevolg is dat het gedrag van dergelijke systemen vaak tegennatuurlijk is en daarom gebruiken we mathematische methoden om ze te doorgronden. Feedback zorgt ervoor dat het systeem werk op de manier zoals het bedoeld is, zelfs als de subsystemen niet geheel gekend zijn. Instabiele systemen worden hierdoor gestabiliseerd en de effecten van verstoringen geminimaliseerd. Bovendien wordt de flexibiliteit van het proces vergroot.

4. Het resultaat

Wij realiseren control systemen die je proces monitoren en automatisch bijsturen indien nodig zonder afbreuk te doen aan veiligheid. Resultaat is een veilig en inzichtelijk proces en die zijn uiteraard winstgevender en flexibeler.